Vistes de Col·lecció MACBA, 2019
La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida