Vistes de Un segle breu: Col·lecció MACBA, 2019
Sempre s’arriba a quelcom que no es pot pintar.
Dieter Roth