Projecte M.I.T.

Verd per al món material, blau per al dia a dia i la ciutat, groc per a la ciència i l’art, negre per al llenguatge i vermell per a l’espiritualitat. Matt Mullican construeix una gran instal·lació objectual que conté una imatge del món. L’artista, que des dels anys noranta treballa amb aquests colors i entén l’element cromàtic com un mètode de treball, va presentar per primera vegada aquesta obra al MIT de Boston el 1990, d’on va prendre el títol. Disposats a l’espai amb una estructura que evoca un camp de futbol o de bàsquet, o un tauler de joc, li trobem tot: esquelets d’animal, màquines humanes, fotografies, banderoles, uniformes, quaderns de treball de l’artista... i tota mena d’elements per explicar els signes i les categories mentals amb què organitzem el món. Com explica l’artista: “Es podria dir que el Projecte MIT és un mapa, una manera d’organitzar la informació.”
 

Projecte M.I.T.
Projecte M.I.T.
Projecte M.I.T.
Projecte M.I.T.
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer