L’any 1996, el reconegut fotògraf britànic Craigie Horsfield va seleccionar 50 persones de diferents barris i condició per composar un fresc de retrats. En estricte blanc i negre i amb una fotografia frontal, no tots miren a càmera. Alguns són personatges públics, d’altres persones anònimes. Per a la selecció de les persones, Horsfield va treballar amb un equip d’antropòlegs, economistes i arquitectes, que es van centrar en tres barris perifèrics com Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Barró. En el procés de realització dels retrats, compartien vivències i la seva visió sobre el barri on vivien i la ciutat. Horsfield va presentar les imatges en gran format deixant que la presència dels retrats interpel·li, d’una manera directa, a qui els mira. El resultat és una contra imatge de la Barcelona oficial i un exercici de qui entén la fotografia com un activador de comunitat i d’experiència col·lectiva.

OBRES A LA COL·LECCIÓ DE CRAIGIE HORSFIELD

DESCOBREIX L'EXPOSICIÓ