Drets de reproducció

Creative Commons License 1998-2012 MACBA. Alguns drets reservats.

El MACBA permet la reproducció de tots els textos d'aquesta web excepte els continguts en documents PDF en què no s’indiqui el contrari, sempre que se n’esmenti la font, en els termes i condicions d'una llicència Creative Commons CC BY-SA 3.0.
Copyright © dels textos d'autor: els seus autors, Barcelona, 2012

Pel que fa a les imatges, el copyright © de les obres reproduïdes és dels autors i en alguns casos també de VEGAP, Barcelona, 2012.
A data d’avui, els fotògrafs amb imatges a la web són: Carles Aymerich. CRBMC, Marta Berrocal, David Campos, Eva Carasol, Tony Coll, Jordi Ferreiro, Òscar Ferrer, Gasull Fotografia, Natàlia Limones, Sònia López, Vanessa Miralles, Ángela Peinado, Gemma Planell, Jordi Puig, Jorge Ribalta, Roco Ricci, Marc Roig i Rafael Vargas.

Consulteu el servei de Banc d'imatges per informar-vos sobre com es pot sol·licitar la reproducció d'obres de la Col·lecció MACBA.

Consulteu també el perfil del MACBA a Flickr per conèixer les imatges de les quals el MACBA té el dret d'autor i les llicències sota les quals es poden compartir.

El Museu no garanteix que l'ús dels materials que apareixen en aquest lloc no infringeixi els drets de tercers, com ara artistes o hereus dels artistes que tinguin els drets d'aquestes obres. És responsabilitat de l’usuari determinar i satisfer els drets d'autor o altres restriccions d'ús abans de copiar, transmetre o fer un altre ús dels elements protegits.

El MACBA respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers. El MACBA pot, si ho considera necessari, treure, desactivar i/o cancel·lar l'accés a qualsevol material si sospita que s'infringeixen els drets de propietat intel·lectual d'un tercer o d’altres drets.

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.