L’any 1888 es va celebrar la primera Exposició Universal a Barcelona, que culmimava simbòlicament la modernització urbana de la ciutat de la segona meitat del segle XIX. Aquell mateix any, naixia Kodak, que va suposar l’inici de la indústria que hauria de popularitzar la fotografia. El fotògraf i teòric Jorge Ribalta pren aquesta data com a símbol per a la seva sèrie justament anomenada 1888. Ribalta ha rastrejat arquitectures, espais i mobiliari públic conservats a Barcelona realitzats en motiu de l’Exposició Universal de 1888. Un recorregut anònim i discret que comença a Montjuïc i el port de Barcelona, per resseguir-ne la façana de mar. 

DESCOBREIX L'EXPOSICIÓ

La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida