Foto PEI 5

El Programa d’Estudis Independents del MACBA és un dispositiu d’aprenentatge que té com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la imaginació política des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions político-institucionals. Una de les claus del programa consisteix a desenvolupar la capacitat crítica, per tal de facilitar el lliure moviment entre paradigmes de pensament. En aquest sentit el PEI, més enllà de ser un espai per a l’afirmació de representacions i identitats, pretén qüestionar les categories tancades per activar una imaginació antagonista que elabori els seus fronts de lluita estètica i política des de noves formes possibles.

Sobre el PEI