En les seves accions i instal·lacions, Krzysztof Wodiczko posa en evidència la doble moral amb la que es tracta a la població migrant, tant als Estats Units com a Europa. Ja als anys noranta, va presentar el projecte Xenology: Immigrant Instruments, en què ideava objectes mecànics per denunciar el racisme encobert a Europa respecte a la població extracomunitària. Un d’ells, Alien Staff, va ser provat a Barcelona el juny de 1992 en una acció que es va reproduir a Nova York, París, Marsella, Estocolm, Varsòvia i Rotterdam. Es tracta d’un bastó electrònic amb un petit monitor i un altaveu a la part superior, on es mostren imatges i s’escolta el relat de vida de la persona, migrant sempre, que porta el bàcul: permisos de treball, visats, cartes de família, somnis estroncats i molts prejudicis socials. Convertint la veu de la persona en un objecte electrònic sortit de la ciència ficció, els vianants del carrer s’apropaven a escoltar una història de vida que, en una altra situació, mai haguessin volgut atendre.