El MACBA té, des de fa anys, un important compromís institucional amb la transparència i el bon govern amb l’objectiu de,  d’una banda, posar a disposició dels seus usuaris i la societat en general informació rellevant i de qualitat sobre la institució i, de l’altra, fixar estratègies i avaluar-ne el grau de compliment. 

Amb aquest afany, el MACBA ha desenvolupat una política de transparència a tots els nivells de gestió que ha fet que sigui reconegut com un dels museus més transparents de Catalunya i de l’Estat espanyol, cosa que queda reflectida als informes i en l’avaluació de l’evolució del grau de transparència de la Fundació Compromís i Transperència.


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars