Amic de Joan Brossa, Antoni Tàpies, Joan Miró i altres artistes de més d’una generació, Mestres Quadreny va mantenir sempre una gran capacitat per integrar llenguatges artístics i per l’experimentació continuada. Ja als anys cinquanta, va introduir a Catalunya la música aleatòria i les creacions musicals compostes per ordinador. Algunes de les seves composicions, com Self service (1973), necessiten del públic per a la seva interpretació. Altres, com L’estro aleatorio (1973-1978), van ser compostes a partir de taules de nombres aleatoris. I en altres, com Aronada (1971), la música es genera a partir d’una partitura circular en forma de diana amb un durada de temps indefinit. Són algunes de les “músiques visuals”, com ell mateix les anomenava, que ens ha deixat Mestres Quadreny.

OBRES A LA COL·LECCIÓ DE JOSEP MARIA MESTRES QUADRENY

Descobreix l'exposició