És un mitjà segur i confidencial que té per objectiu facilitar a les persones treballadores de l'entitat, a les persones que s’hi relacionin en l'àmbit laboral o a terceres persones vinculades contractualment amb l'entitat, la comunicació, de forma anònima o identificada, per escrit o verbalment, d’informació sobre possibles infraccions realitzades pel MACBA, atorgant en tot moment una protecció adequada davant de les represàlies que les persones informants puguin patir.

Aquest canal deixa sempre constància de les comunicacions rebudes i garanteix en tot moment el respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades, el secret de les comunicacions i la protecció de les persones informants, tal i com estableix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, i la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Les vies de comunicació que ofereix el canal són les següents:

Formulari en format electrònic

  • Correu postal: c/ Sant Agustí 1, 1r 1a, 08301 Mataró (Barcelona)
  • Trucada telefònica: 93 496 18 45

Pots consultar els valors i principis ètics del museu en termes de bon govern i comportament socialment responsable aquí.