Imatges

Consulta i/o descarrega les imatges de premsa.

El problema s’aclareix, es torna diàfan: la tela de l’artista esdevé un mirall.
Michelangelo Pistoletto