Imatges

Consulta i/o descarrega les imatges de premsa.

Sempre s’arriba a quelcom que no es pot pintar.
Dieter Roth