Residencias de investigación

Les residències d’investigació garanteixen la disponibilitat d’un espai d’estudi individual o col·lectiu, l’accés als recursos de la Biblioteca i l’Arxiu, i el suport de part del personal. D’altra banda, els residents també podran gaudir del servei de préstec de documents intern, obtenir el carnet d’Amics del MACBA de forma gratuïta i presentar el seu projecte al personal i a altres investigadors del CED. 

EL CED – Centre d’Estudis i Documentació del MACBA ofereix, a més, residències per a persones que desenvolupin la seva activitat professional en altres arxius i biblioteques amb l’objectiu de compartir experiències i coneixements sobre els processos i metodologies relacionats amb la gestió del patrimoni documental.  

Residències

Aquest Programa de Suport a la Investigació està destinat a investigadors acadèmics, artistes i altres persones especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies.  

La residència individual implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, programari d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca. 

L’assignació d’aquestes places es concedeix per períodes d’entre 1 i 3 mesos, i excepcionalment pot prorrogar-se fins a un màxim de 6 mesos.

Bases del Programa de Suport a la Investigació per a residències individuals

El Programa de Suport a la Investigació per a grups d’investigació en residència ofereix un espai de reunió i estudi col·lectiu per a grups d’investigadors. Poden sol·licitar aquest tipus de residències tots aquells grups de persones que s’hagin especialitzat en art i cultura contemporanis i estiguin desenvolupant un projecte d’investigació relatiu a aquests àmbits en temes d’art i cultura contemporanis. Durant l’estada, el grup comptarà amb la possibilitat de fer una activitat pública relacionada amb el tema de la seva investigació. 

Els períodes de residència tindran una durada màxima de 10 mesos, i les places s’assignaran a un màxim de tres grups dins d’aquest període.  

Bases del Programa de Suport a la Investigació per a Grups

Per sol·licitar una plaça, individual o en grup, cal enviar la documentació següent a aquesta adreça: psi [at] macba [dot] cat.

  • Carta de presentació, en la qual cal incloure-hi les dates proposades per iniciar i finalitzar el període d’estada.
  • Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant-hi la rellevància dels recursos que aplega el Centre d’Estudis i Documentació per a aquest projecte (en un màxim de 3.000 caràcters).
  • Currículum acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques que donin suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 90 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

Residents individuals

Angelica Tognetti,Curadories tentaculars. Entramats i col·laboracions per a una cura col·lectiva

Període de residència: del 10/01 al 31/03/2022

Les cures són una pràctica relacional que travessa tots els àmbits de la vida i totes les seves temporalitats, des del nostre primer alè fins l’últim. Som éssers vulnerables, inter i eco dependents – requerim de les que ens rodegen i de l’entorn en el què vivim -, necessitem ser cuidades i cuidar.

En l’escenari occidental, les cures s’han invisibilitzat i relegat a l’àmbit privat i assistencial. No obstant, en els últims anys s’ha posat de manifest la necessitat de valorar i visibilitzar els treballs de cures com una responsabilitat política.

Reivindico, des d’aquesta postura, la necessitat d’eixamplar els límits del que s’entén per curadoria per abraçar totes aquelles pràctiques, cossos i organismes que cuiden i tenen cura de la vida en comú. Defenso la necessitat de promoure col·lectivament un gir des del comissariat/mediació cap a la tasca curatorial en tant que pràctica de cura fonamental dins del context cultural i fora d’ell.

Acompanyada per moltes aliades, estic fent ressonar aquestes reflexions en el context artístic barcelonès i desitjo fer-les ressonar en el CED del MACBA. En aquest espai-temps i en els seus desbordaments, a més a més d’apropar-me al material bibliogràfic, estic entrant en contacte i interpel·lant el conjunt de treballadores del museu i de l’arxiu per conversar juntes sobre les cures, amb l’objectiu d’implicar, en el meu hummus de treball, altres veus vives més enllà de les arxivades.

Castillo, Investigació artística experimental i col·laborativa sobre assemblees transmaribibollo i la reducció de danys

Període de residència: del 01/03 al 31/05/2022 

Castillo és un investigador i escriptor castellà-manxec resident a Brussel·les i dedicat a col·laborar en processos transmaribibollo per a la creació artística. També forma part de la iniciativa d’arts queer Buenos Tiempos, Int.

Al llarg de diversos anys, Castillo realitza un projecte d’investigació artística experimental i col·laborativa sobre assemblees transmaribibollo i la reducció de danys en col·laboració amb l’escola de belles arts erg: école de recherche graphique a Brussel·les: “El projecte parteix d’un desig de reunir-nos en mixitat escollida, íntimament i en autogestió entre artistes i activistes transmaribibollo per viure i treballar després del brot epidèmic del covid. Per decidir sobre les nostres identitats, la nostra relació amb les institucions acadèmiques i artístiques i la nostra governança. Per oposar-nos al salutisme utilitzant paradigmes polítics propis de la reducció de danys i connectant amb el nostre llinatge transmaribibollo en la pràctica de la salut comunitària. Estem assajant respostes a les preguntes: quina governança volem per les assemblees d’artistes i activistes transmaribibollo després del brot de l’epidèmia del covid? I quins processos escollim per transmetre els coneixements transmaribibollo?”

Aquesta residència al Centre d’Estudis i Documentació del MACBA compta amb el suport de Flanders State of the Art i el projecte d’investigació esmentat anteriorment compta amb el suport del Fonds de la Recherche en Art de Bèlgica.

Jennifer Warren, Ubicant la funció de la teoria en la pràctica del nou institucionalisme

Període de residència: del 01/03 al 31/07/2022

Jennifer Warren és investigadora i professora, interessada en les interaccions entre les institucions d’art en relació amb els moviments socials. Actualment té la seva seu a la Central Saint Martins com a candidata doctoral finançada per AHRC dins del Centre d’Investigació Afterall. El seu doctorat es centra en l’estudi del cas del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, a través del qual s’avaluen críticament experiments més amplis de “Radical Museology” dels 2000s.

L’aparició d’institucions “progressistes” i la seva identificació cada vegada més gran amb l’activisme, la investigació i la “teoria” són de particular interès, i s’examinen en relació amb tendències socials i econòmiques més amplies, incloses la urbanització i la “Knowledge Economy”. És professora visitant a la Central Saint Martins, la London South Bank University y la Goldsmiths University de Londres.

Anteriors

 

Grups residents

Itxaso Corral Arrieta i Angelica Tognetti, Ex-citadas: Saliéndonos al encuentro de prácticas para el desborde

Període de residència: any 2020

Ens preguntem sobre què passa en les formes plegades que es generen quan vessem els límits normalitzats. Desitgem submergir-nos en el flux de l'arxiu pensant en corporalitats altres, cossos no continguts, oberts i protuberants, que s'excedeixen a si mateixos, alliberen les seves siluetes per al vessament obrint-se a altres organismes o materialitats. I, al mateix temps, explorar les pràctiques artístiques excitades que temptegen formes de sortir-se dels marges disciplinaris.
Proposem una lectura pròpia i particular de l’arxiu, en la què sense necessitat de partir d’un corpus específic, travessem les pràctiques artístiques sortint a la trobada, humides, poroses, esponjoses, permeables, desbordant categories, promovent l’aparició de noves formes de connectar, interrelacionar . Un procés plaent, intuïtiu, des del gaudi de l’habitar i conversar l’arxiu; que fregar-nos i excitar-nos sigui la manera d’aproximar-nos i d’explorar.
Entenem l'arxiu com camp de llavors o magma de ferments, latències on poder exposar-se al brot, al contagi, a la troballa i a múltiples formes de trobada amb l'altre i allò altre. En aquest sentit ens interessa també involucrar-nos amb les persones que habiten l'arxiu: amb les que s'encarreguen de la cura i permanència d'aquestes latències, i amb aquelles que en aquest moment estiguin investigant, coneixent les seves excitacions i modes de contacte.

Rebeca Pardo (UIC), Montse Morcate (UB), Marta Piñol-Lloret (UB, UOC y ESCAC) Representacions visuals de la malaltia i el dolor en l’art contemporani

Període de residència: any 2020

Tres investigadores del projecte “Visibilitzar el dolor: narratives visuals de la malaltia i storytelling transmedia” realitzen aquesta estada d’investigació per a estudiar el paper que han tingut alguns artistes tant en la creació com en la crítica als imaginaris col·lectius elaborats des dels mass media i el seu rol en la creació de narratives visuals alternatives, profunditzant en l’arxiu i la biblioteca del MACBA. Les tres investigadores centren la seva atenció en els processos de construcció i desconstrucció de la iconografia estigmatitzant de certes malalties en les arts visuals contemporànies i realitzaran una revisió bibliogràfica exhaustiva sobre el tema, així com una revisió documental i fílmica en els arxius. En aquesta primera fase s’identificaran els casos d’estudi en els que es focalitzarà l’anàlisi més profund de com interactuen l’experimentació artística i la investigació creativa amb el marc teòric i conceptual de les humanitats mèdiques i la comunicació en salut en el que s’insereix el projecte.


Estades formatives per a professionals

Amb la finalitat de fomentar la formació permanent, millorar les competències professionals, intercanviar coneixements i incentivar la col·laboració amb els professionals que treballin en biblioteques, arxius, centres de documentació, museus i institucions relacionats amb l’art contemporani, el Centre d’Estudis i Documentació del MACBA (CED) ofereix tres estades no remunerades l’any, d’entre 5 i 10 dies laborables de durada, per donar a conèixer els seus processos i metodologies de treball, el funcionament dels seus serveis i el desenvolupament de les seves activitats.

Sol·licitud de places d’estades formatives per a professionals

La convocatòria per sol·licitar les estades formatives és oberta de manera permanent a professionals que estiguin en actiu. Per sol·licitar una estada formativa, les persones interessades poden adreçar-se a pef [at] macba [dot] cat i enviar la documentació següent:

  • Carta d’autorització del responsable de la institució en què treballen en la qual es garanteixi el permís per fer l’estada. 
  • Carta de motivació, especificant-hi l’interès pel CED i les dates proposades d’inici i finalització del període d’estada sol·licitat.  
  • Currículum acadèmic i professional.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de recepció de la sol·licitud.

Normativa de les estades formatives per a professionals