Pianos que es despengen del sostre, coberts de branques d’arbre, convertits en superfície on crucificar-se o en fórmula matemàtica. El piano és un dels objectes icònics de Jordi Benito, que el va incorporar com un element central tant en les seves performances d’art total com en les seves instal·lacions escultòriques. Des de 1994, aquest piano de ferro on es recolzen dues grans pedres tallades en escaire es troba situat sota la pineda del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Produït per Benito quatre anys abans, la Col·lecció MACBA és present així al campus universitari de Bellaterra, on la lleugeresa del so i la intangibilitat de la música dialoguen amb el pes i la contundència matèrica de la pedra.

OBRES A LA COL·LECCIÓ DE JORDI BENITO

DESCOBREIX L'EXPOSICIÓ

La sang de la sensibilitat és blava / Em consagro per tal / De trobar-ne l’expressió més perfecta.
Derek Jarman