al

En aquest taller de lectura volem recuperar la força disruptiva i propositiva de manifestos, pamflets i altres formats d’enunciació política, que tracten sobre la dissidència sexual, la diferència mestissa o el feminisme negre. El taller proposa una dinàmica participativa, orientada a activar la força de l’enunciació. La lectura de manifestos permet explorar el llenguatge corporal i les modulacions de la veu en el moment en què pronunciem un discurs d’apoderament i agitació. Aquesta activitat està coordinada per un grup d’alumnes del PEI.

A través dels manifestos revisarem la hipòtesi de Michael Foucault sobre el poder i el cos; ens aproximarem a les dificultats identitàries del cos colonitzat, d’acord amb la manera de problematitzar-lo de Frantz Fanon; i al conjunt de tècniques de resistència que ofereixen els llenguatges feministes a partir dels anys setanta. Gloria Anzaldúa, Audre Lorde i Pedro Lemebel, entre d’altres, ens ajudaran a respondre –llegint amb el cos– a alguns interrogants i reptes polítics contemporanis.

Coordinat per: Anyely Marin Cisneros, Sofia Lemos, Dani Medina Orland, Veronica Lahitte i Rebecca Close.

Participant

Verónica Lahitte
Amb la col·laboració de:
The Lisbon Consortium
Sí, manifesto

Programa

29 DE NOVEMBRE I 2 DE DESEMBRE, DE 18.30 h A 20 h
Aula 1 del Centre d’Estudis i Documentació
Gratuït
20 places

BIBLIOGRAFIA
Primer dia
1. Fanon, Frantz: «La experiencia vivida del negro», Piel negra, máscaras blancas [1952]. Madrid: Ediciones Akal, 2009.

2. Combahee River Collective: «Un manifiesto feminista negro [1977] a Raquel (Lucas Platero (ed.), Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra.

3. Clarke, Charyl: «Lesbianismo: un acto de resistencia» [1981] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

Segon dia
4. Foucault, Michel: «Las relaciones de poder penetran en los cuerpos», Microfísica del poder. [Entrevista de Lucette Finas el 1975 a La Quinzaine Littéraire, núm. 247]. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979.

5. Despentes, Virginie: «Tenientes corruptas», 2005.

6. Queers anónimos: «Maricas, leed esto: odio a los heterosexuales» [1990] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

LECTURES COMPLEMENTÀRIES
7. Anzaldúa, Gloria: Borderlands / The New Mestiza [1987] San Francisco: Aunt Lute Books, 1990. I «Miedo a volver a casa» [1987] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

8. Lemebel, Pedro: Manifiesto (Hablo por mi diferencia). Sarita Carbonero, 1986.

9. Lorde, Audre: «The Transformation of Silence into Language and Action» (1977) i «The Masters Tools Will Never Dismantle the Masters House» (1978) en Sister Outsider.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
pei [at] macba [dot] cat