al

En aquest taller de lectura volem recuperar la força disruptiva i propositiva de manifestos, pamflets i altres formats d’enunciació política, que tracten sobre la dissidència sexual, la diferència mestissa o el feminisme negre. El taller proposa una dinàmica participativa, orientada a activar la força de l’enunciació. La lectura de manifestos permet explorar el llenguatge corporal i les modulacions de la veu en el moment en què pronunciem un discurs d’apoderament i agitació. Aquesta activitat està coordinada per un grup d’alumnes del PEI.

A través dels manifestos revisarem la hipòtesi de Michael Foucault sobre el poder i el cos; ens aproximarem a les dificultats identitàries del cos colonitzat, d’acord amb la manera de problematitzar-lo de Frantz Fanon; i al conjunt de tècniques de resistència que ofereixen els llenguatges feministes a partir dels anys setanta. Gloria Anzaldúa, Audre Lorde i Pedro Lemebel, entre d’altres, ens ajudaran a respondre –llegint amb el cos– a alguns interrogants i reptes polítics contemporanis.

Coordinat per: Anyely Marin Cisneros, Sofia Lemos, Dani Medina Orland, Veronica Lahitte i Rebecca Close.

Amb la col·laboració de:
The Lisbon Consortium
Sí, manifesto

Programa

29 DE NOVEMBRE I 2 DE DESEMBRE, DE 18.30 h A 20 h
Aula 1 del Centre d’Estudis i Documentació
Gratuït
20 places

BIBLIOGRAFIA
Primer dia
1. Fanon, Frantz: «La experiencia vivida del negro», Piel negra, máscaras blancas [1952]. Madrid: Ediciones Akal, 2009.

2. Combahee River Collective: «Un manifiesto feminista negro [1977] a Raquel (Lucas Platero (ed.), Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra.

3. Clarke, Charyl: «Lesbianismo: un acto de resistencia» [1981] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

Segon dia
4. Foucault, Michel: «Las relaciones de poder penetran en los cuerpos», Microfísica del poder. [Entrevista de Lucette Finas el 1975 a La Quinzaine Littéraire, núm. 247]. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979.

5. Despentes, Virginie: «Tenientes corruptas», 2005.

6. Queers anónimos: «Maricas, leed esto: odio a los heterosexuales» [1990] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

LECTURES COMPLEMENTÀRIES
7. Anzaldúa, Gloria: Borderlands / The New Mestiza [1987] San Francisco: Aunt Lute Books, 1990. I «Miedo a volver a casa» [1987] a Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Manifiestos gays, lesbianos y queers. Barcelona: Icaria Editorial, 2009.

8. Lemebel, Pedro: Manifiesto (Hablo por mi diferencia). Sarita Carbonero, 1986.

9. Lorde, Audre: «The Transformation of Silence into Language and Action» (1977) i «The Masters Tools Will Never Dismantle the Masters House» (1978) en Sister Outsider.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
pei [at] macba [dot] cat

Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske