al

El taller proposa crear un passamuntanyes dissenyat per a intensificar l’escolta i la parla. Els seus únics orificis seran les orelles i la boca. Sobre els passamuntanyes s’hi imprimiran consignes-il·lustracions en serigrafia.

La pràctica de teixir col·lectivament crea un context en què es comparteixen narracions i s’inventen ficcions. Els passamuntanyes es converteixen en «llibres tèxtils», amb histories autobiogràfiques dels participants, que, una vegada acabats, estaran disponibles per als visitants del Museu oral de la revolució.

Teixir l’escolta, teixir la parla

Programa

29 DE NOVEMBRE I 2 DE DESEMBRE, DE 10 A 14 h

Coordinat per: Jessica de Costureras salvajes i Diego G. del PEI
Aula 0 del MACBA
Gratuït
15 places.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
pei [at] macba [dot] cat

Podria ser el meu dormitori (o una cosa semblant). Fins i tot les mateixes característiques tècniques: totes les parets i volums construïts en aquest mòdul de tela crua per a pintors on mesurar-me i mesurar-nos.
Pep Agut