Imagen

Segons Muntadas, una traducció no és només un entrecreuament cultural, sinó també l'espai on es posen en joc el reconeixement i la permanència de les identitats culturals, polítiques o econòmiques. A partir d'aquesta idea, des de 1995, Muntadas du a terme On Translation, un conjunt de works in progress. L'artista ja havia abans manifestat la voluntat de no exposar-hi obres, sinó les seves conseqüències. El resultat es plasma en aquest catàleg, que gira entorn del concepte de la traducció cultural com a fenomen contemporani.

Compra el llibreAccedeix a la botiga de Laie on-line.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2002
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
288
Il·lustracions:
374
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:
Disseny de Ramon Prat i David Lorente (Actar)
Edicions:
Cat.978-84-95951-28-1
Cas.978-84-95951-29-8
Ang.978-84-95951-27-4
Quan treballo, no penso en l’art. Miro de pensar en la vida.
Jean-Michel Basquiat