He concebut aquesta obra com una globalitat, global com a projecte i en la seva presentació al públic. Aquest projecte és el resultat d'un procés de treball al llarg de deu anys, una reflexió sobre el sistema de l'art, un sistema que ha estat creat per una societat (capitalista) dins d'un context concret i amb una perspectiva occidental. Evidentment, també és el resultat de la meva reflexió subjectiva i personal sobre el món de l'art, el seu sistema i els diferents actors que hi intervenen en un context que s'inicia a principis dels anys vuitanta. Finalment, el contingut té a veure amb la interpretació, la mediació i sovint la manipulació de l'obra, a través de les persones i les institucions que ajuden a interpretar, presentar, defensar i "tenir cura" de l'obra dels artistes. […] És una metàfora del sistema global en què es basa l'art, però també una anàlisi de les diferents parts que el componen.(Muntadas, 1994)

Fins al 30 d'abril, el MACBA exposa l'obra Between the Frames: The Forum (Barcelona), 1983-1993 (2011) d'Antoni Muntadas, que s'ha incorporat fa poc a la Col·lecció. Durant el període d'exposició, a la planta baixa del Centre d'Estudis i Documentació, el visitant té a disposició les entrevistes íntegres originals que van constituir el material brut d'aquesta obra i que ara formen part de la col·lecció del Centre d'Estudis i Documentació. A més, el MACBA ha produït dues publicacions relacionades directament amb aquest projecte. D'una banda, les transcripcions dels fragments de les 160 entrevistes que s'han inclòs en l'obra i, de l'altra (i dins la sèrie de la Col·lecció de la Col·lecció), la publicació monogràfica Between the Frames: The Forum, que consta d'una extensa entrevista d'Anne Bénichou a Muntadas i un assaig crític de la mateixa autora. Lluny de fixar o de tancar l'obra, aquesta publicació proposa noves lectures i interpretacions d'un projecte de llarga durada i en reformulació constant.

Us convidem a participar en una conversa oberta amb Antoni Muntadas, la teòrica Anne Bénichou i el director del MACBA, Bartomeu Marí.

 "Colección documental Between the Frames 1983-1993: Grabaciones originales - Entrevistas íntegras  ...", 1983-1993

Programa

Dimecres 18 de gener a les 19.30 h.

Anne Bénichou és historiadora, teòrica de l'art i professora al departament d'Arts Visuals i Mitjans de Comunicació de la Universitat del Quebec a Mont-real. La seva feina d'investigació se centra en els arxius, les formes de memòria i els relats històrics que resulten de les pràctiques artístiques contemporànies, així com de les institucions encarregades de preservar-les i difondre-les. Bénichou s'interessa particularment per obres que, com Between the Frames, adopten la forma de col·lecció, d'arxius o de museus ficticis, i per la concepció de memòria, història i patrimoni que impliquen.

Bartomeu Marí és el director del MACBA. Anteriorment havia estat comissari d'exposicions a la Fondation pour l'Architecture de Brussel·les i conservador a l'IVAM de València. Entre el 1996 i el 2002, va ser director del Witte de With de Rotterdam i després va passar a ocupar el lloc de coordinador del projecte del Centre Internacional de Cultura Contemporània de Sant Sebastià. Des del 2004, treballa al MACBA, primer com a conservador en cap i des del 2008, com a director. Va ser co-comissari de la Biennal de Taipei el 2002 i també del Pavelló Espanyol en la 51 Biennal de Venècia, on va convidar Antoni Muntadas el 2005.

Antoni Muntadas és artista. Des de principis dels setanta, la seva obra ha abordat problemes socials i polítics a partir de l'anàlisi i l'ús dels mitjans de comunicació. Amb una gran varietat de formats i processos, s'ha centrat en el sistema de l'art, les relacions de poder, els mecanismes de control, la vinculació entre el que és públic i privat, i la globalització. La seva obra s'ha exposat en nombrosos museus i esdeveniments internacionals, incloent-hi la retrospectiva Entre/Between al MNCARS el 2011. Ha rebut moltes distincions, una de les quals és el Premi Velázquez de les Arts Plàstiques el 2009. Així mateix, ha estat professor visitant en diverses institucions d'Europa i dels Estats Units. Actualment és catedràtic visitant al Programa d'Arts Visuals del MIT (Massachusetts) i a l'Institut Universitari d'Arquitectura del Vèneto.

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició


Continguts relacionats

Àudios

Trobada entre Muntadas, Anne Bénichou i Bartomeu Marí
FONS ÀUDIO #11. Muntadas
24.11.2011
Son[i]a #137.
13.10.2011

Publicacions