al

Per Antoni Muntadas (Barcelona, 1942), la cultura és traducció. Traducció mitjançant la qual s'activen mecanismes que evidencien les ideologies subjacents en els processos comunicatius, ja siguin estètics, polítics, econòmics, emocionals, tecnològics o pròpiament lingüístics.

On Translation és una iniciativa multimèdia i transnacional, constituïda per una sèrie d'instal•lacions, intervencions, llocs web, projectes públics, objectes, vídeos, conferències, textos i publicacions. Es va presentar a Hèlsinki el 1995, i des d’aleshores s’ha anat transformant i ha viatjat per diverses ciutats del món.

Amb motiu de l'exposició Muntadas. On Translation: Museum al MACBA, es van reunir per primera vegada les diferents versions del projecte, fora dels seus contextos originals, en un laboriós procés de reinterpretació del conjunt de l'obra per part del museu. La mostra va esdevenir així un debat intern sobre els límits, funcions i reptes de la institució museística i de les noves audiències que congrega.

On Translation: Museum és el més recent dels projectes de la sèrie que Antoni Muntadas duu a terme sota el títol genèric d'On Translation. Iniciat a Hèlsinki l'any 1995, aquest conjunt de vinti-set propostes reflexiona sobre el concepte de "traducció" des d'una perspectiva molt àmplia, que comprèn qüestions lingüístiques, econòmiques, polítiques i culturals.
A On Translation: Museum, Muntadas aborda el concepte de traducció com un debat intern amb la mateixa institució-museu i se centra en la manera en què aquesta representa i interpreta un treball que apareix en situacions i contextos molt diferents entre ells. El resultat d'aquest model de col·laboració entre l'artista i el MACBA s'ha concretat en un projecte amb sis parts complementàries: On Translation: Museum - interpretació; On Translation: Museum - presentació; On Translation: La imatge; On Translation: web; On Translation: La publicació; On Translation: Espai públic.

On Translation: Web
Un projecte per Internet de Ricardo Iglesias

La metàfora dels nusos és una visió personal sobre la manera de treballar que implica la sèrie On Translation. En la seva producció no hi ha un centre, ni una jerarquia; tots formen part d'una sola idea, d'una sola inquietud, d'una sola corda, que es creua i s'entrecreua, on cada instal•lació, cada intervenció, cada nus, adquireix una forma determinada i única, amb els seus propis paràmetres de temps, d'espai i de context, alhora que participa en un diàleg subjectiu entre ells i amb l'autor. En la mateixa naturalesa del nus podem trobar diversos aspectes importants a ressaltar: d'una banda, la unió, la subjecció, la formalització i la concreció de diferents elements en un de sol; i de l'altra, la tensió, la generació, el moviment que es produeix en realitzar aquesta unió.

Ricardo Iglesias

Artista

Muntadas