MOSTREIG #4 Coses que passen

Repositori de documents (coses?) invisibles

Aquest espai és un repositori de documents (coses?) invisibles apareguts durant el procés d’investigació.

0003_Aparicions

Moments abans de la presentació de la publicació "Aparicions" s’emplena la vitrina col·lectivament. Tothom opina.

 

 

Coses que passen... a Ràdio Web MACBA. Programa
10.05.2021

En el context de l'exposició “Mostreig #4. Coses que passen” canvio les tornes i proposo que sigui Ràdio Web MACBA qui parli de la seva pràctica. Amb el gest mínim de reenviar a la responsable del projecte el mateix correu electrònic que vaig rebre el 2015 com a invitació per a ser entrevistat, adaptat per a l'ocasió, em proposo revelar els mecanismes sota els quals opera aquest projecte pseudoradiofònic i generar una oportunitat per a trencar la quarta paret. Aquesta conversa —que no entrevista— és una pèrdua de temps, en el millor sentit del terme. És “el rastre d'una acció”. O de moltes accions.

Vota Metanoise Party
Vota Metanoise Party
Vota Metanoise Party

0007_Mockup fantasy

Material de difusió amb malentès incorporat. De la festa de les metadades al partit del metanoise.

 

Entrar en un museu és una cosa que comença a casa, en un avió, en un tuit
Mark Wigley