Imagen

Un escenari singular de la transformació de l'espai públic que s'està produint a les ciutats occidentals ha estat Barcelona. La seva política urbanística dels anys vuitanta, orientada cap a l'espai públic, va culminar en les transformacions propiciades pels Jocs Olímpics l'any 1992 i va donar lloc a l'expressió de model "de Barcelona". Des de llavors, no obstant això, Barcelona s'ha enfrontat a importants canvis en els valors polítics que han donat lloc al nou espai metropolità.

Sempre s’arriba a quelcom que no es pot pintar.
Dieter Roth