Imagen

Un escenari singular de la transformació de l'espai públic que s'està produint a les ciutats occidentals ha estat Barcelona. La seva política urbanística dels anys vuitanta, orientada cap a l'espai públic, va culminar en les transformacions propiciades pels Jocs Olímpics l'any 1992 i va donar lloc a l'expressió de model "de Barcelona". Des de llavors, no obstant això, Barcelona s'ha enfrontat a importants canvis en els valors polítics que han donat lloc al nou espai metropolità.

El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman