Imagen

Aquest llibre planteja l'actualitat de determinats debats, sorgits en el si de l'art soviètic revolucionari, en un doble sentit: com reverbera aquell esdeveniment encara avui? De quina manera podem apropiar-nos d'alguns dels seus procediments, eines i models?


Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Conclusions with Brian Holmes
Documenting (in) Societies of Control
New Links between Art and Science
Art Collectivism after the Avant-Garde
The Reinvention of Art Activism
Artistic production of the Socialist object
Labor sans phrase
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer