Imagen

Aquest llibre planteja l'actualitat de determinats debats, sorgits en el si de l'art soviètic revolucionari, en un doble sentit: com reverbera aquell esdeveniment encara avui? De quina manera podem apropiar-nos d'alguns dels seus procediments, eines i models?


Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Conclusions with Brian Holmes
Documenting (in) Societies of Control
New Links between Art and Science
Art Collectivism after the Avant-Garde
The Reinvention of Art Activism
Artistic production of the Socialist object
Labor sans phrase
Sempre s’arriba a quelcom que no es pot pintar.
Dieter Roth