Imagen

Aquest llibre planteja l'actualitat de determinats debats, sorgits en el si de l'art soviètic revolucionari, en un doble sentit: com reverbera aquell esdeveniment encara avui? De quina manera podem apropiar-nos d'alguns dels seus procediments, eines i models?


Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Conclusions with Brian Holmes
Documenting (in) Societies of Control
New Links between Art and Science
Art Collectivism after the Avant-Garde
The Reinvention of Art Activism
Artistic production of the Socialist object
Labor sans phrase
Entrar en un museu és una cosa que comença a casa, en un avió, en un tuit
Mark Wigley