Imagen

El concepte de públic és una forma cultural —o una ficció pràctica— present en la modernitat d'una manera determinant. Posseeix la mateixa universalitat que posseeixen conceptes com drets, nacions o mercat. Els públics, però, existeixen només si s'imaginen com a tals, si el teatre íntim de la relacionalitat amb el desconegut en un camp acotat i, tanmateix, expansiu s'integra en el seu discurs. Són una ficció que cobra vida pròpia i molt potent; posseeixen propietats regulars i implicacions poderoses en la forma que adquireix la cultura moderna. La vida moderna comporta una pugna renyida sobre la natura dels públics i les seves interaccions.

A cavall de l'anàlisi històrica, la reflexió teòrica i els casos concrets, Michael Warner mostra com funciona la idea de públic (i contrapúblic), argument formal i estratagema decisiu en el marc de la societat civil. La intersecció que construeix Warner entre la teoria de l'esfera pública i la queer theory dóna com a resultat una visió lúcida i provocadora de la forma en què cultura i societat es conformen sobre un medi, en el qual les semblances i les diferències de públics i contrapúblics resulten crucials.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2008
Autor:
Col·lecció:
Contratextos
Suports:
Pàgines:
96
Línia editorial:
Assaig
Edicions:
Spa 978-84-89771-24-6
L’artista s’ha d’enfrontar al que és desconegut amb un tarannà positiu i clavar-hi queixalada sense por
Eduardo Chillida