Imagen

Als textos reunits en aquest volum descobrim un Richard Hamilton que s'esforça a interpretar la naturalesa de la producció artística i el paper de diferents tècniques i mitjans, els processos de concepció i transformació dels materials, i la posició moral de l'artista amb relació a la seva pràctica. Des de la preocupació pel paper de les fotografies com a vehicle abans que com a tècnica fins a les possibilitats pràctiques de les Polaroid, passant per la relació de l'art amb la publicitat, els textos que es recullen aquí evoquen l'anàlisi de la posició de l'artista pel que fa a la indústria, al sistema de l'art o al fenomen de deformació que els interessos polítics i mediàtics d'un moment determinat poden exercir sobre els fets presents.


Continguts relacionats

Artistes

Àudios

Richard Hamilton. Escenes eliminades
19.03.2012
El que pretenc quan explico la història d’una víctima de la violència a Colòmbia és apel·lar al record del dolor que experimentem tots els éssers humans, aquí o a qualsevol lloc del món.
Doris Salcedo