Plans i programes

Plans i programes que estableixen les directrius estratègiques del MACBA, així com les memòries d’activitats realitzades. 


La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida