Gestió pressupostària i financera

Informació sobre els pressupostos i els comptes anuals, així com sobre les tarifes dels preus públics del MACBA.  

Consultar documents anteriors  

Subvencions, transferències i encarrècs de gestió

Informació sobre les transmissions econòmiques del MACBA a entitats públiques o privades.

Consultar documents anteriors

Convenis

Informació sobre els convenis subscrits pel MACBA amb entitats públiques o privades.

Consultar documents anteriors

Estudis i informes

Informació sobre els estudis i informes encarregats pel MACBA. 

No hi ha informes durant el 2017 i el 2018.


Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske