Gestió pressupostària i financera

Informació sobre els pressupostos i els comptes anuals, així com sobre les tarifes dels preus públics del MACBA.  

Consultar documents anteriors  

Subvencions, transferències i encarrècs de gestió

Informació sobre les transmissions econòmiques del MACBA a entitats públiques o privades.

Consultar documents anteriors

Convenis

Informació sobre els convenis subscrits pel MACBA amb entitats públiques o privades.

Consultar documents anteriors

Estudis i informes

Informació sobre els estudis i informes encarregats pel MACBA. 

No hi ha informes durant el 2017 i el 2018.


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars