al

Conexión remota va consistir en una tria d'obres de net.art, comissariada per Roberta Bosco i Stefano Caldana, en el marc de l'exposició Antagonismes. Casos d'estudi. La tria no responia a una voluntat de monumentalitzar, i menys encara d'objectualitzar o fetitxitzar, el net.art. El seu objectiu era establir connexions i obrir nous àmbits per al debat, la confrontació i l'anàlisi crítica. A més de testimoniar el notable increment, en quantitat i qualitat, de la producció artística digital, tots els projectes seleccionats revelaven processos de creació col•lectiva caracteritzats per l'intercanvi d'informació, les dinàmiques d'acció i reacció, i el compromís davant els conflictes de la nostra societat contemporània.

Alguns projectes requerien la participació activa de l'usuari; d’altres es desenvolupaven davant dels seus ulls independentment de la seva voluntat, però tots eren interactius en la mesura que establien una relació directa, personal i sempre inèdita amb l'espectador. Els artistes i col·lectius seleccionats van ser els següents: Apsolutno, Andy Cox, Francesca da Rimini, Andy Deck, Ricardo Domínguez, Daniel García Andújar, Institute for Applied Autonomy, Wesley Meyer, Antoni Muntadas, Redundant Technology Initiative, Surveillance Camera Players, Young-Hae Chang Heavy Industries, ® Tmark.

Una selecció d’obres de net.art comissariada per Roberta Bosco i Stefano Caldana en motiu de l’exposició: Antagonismes. Casos d’estudi.

Aquesta selecció no respon a una voluntat de monumentalitzar el net.art, i encara menys a una temptativa d’objectualitzar-lo o de convertir-lo en un fetitxe: l’objectiu és establir connexions i obrir un nou àmbit de debat, de confrontació i d’anàlisi crítica. A més de testimoniar l’activitat artística digital, cada vegada més abundant i amb més qualitat, tots els projectes seleccionats revelen processos on han intervingut moltes persones, i que tracten de l’intercanvi d’informació, d’acció i reacció, de problemes i situacions reals que demanen una presa de posició. Els autors no pretenen que aquests projectes siguin considerats obres d’art, sinó que esdevinguin catalitzadors d’activitat artística i de resposta per part del públic, que serveixin com a detonadors i evidenciadors, que facilitin l’encontre i, si cal, també l’enfrontament.

Roberta Bosco / Stefano Caldana

ELS ARTISTES:
Daniel García Andújar (Espanya) - Apsolutno (Iugoslàvia) - Young-Hae Chang Heavy Industries (Corea) - Andy Cox (USA) - Francesca da Rimini (Austràlia) - Andy Deck (USA) - Ricardo Dominguez (USA) - Institute for Applied Autonomy (USA) - Wesley Meyer (USA) - Antoni Muntadas (Espanya) - Redundant Technology Initiative (Regne Unit) - ®TMark (USA) - Surveillance Camera Players (USA)