al

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i la Fundació ”la Caixa” presenten per primera vegada a la ciutat un relat poc convencional escrit amb l’art d’avui que interroga diferents episodis dels encontres i desencontres entre modernitat i avantguarda. Si avantguarda i modernitat han anat basculant i alterant la consciència de la ciutat des de finals del segle XIX fins al present, 'Art, dos punts' ressegueix aquestes tensions confrontant obres i documents del passat amb la creació i els llenguatges contemporanis.

L’exposició fuig de cronologies lineals i s’organitza en nuclis temàtics. L’Exposició Universal de 1888 i l’Exposició Internacional de 1929 fan que Barcelona prengui consciència per primera vegada de la seva modernitat i posen les bases d’un present que, desplegant facetes i propostes artístiques renovadores, arriba fins avui. El nostre ha estat un accés a la modernitat liderat per l’arquitectura, el grafisme, les arts aplicades i l’experimentació poètica. No és fins als anys cinquanta que la pintura es converteix en agent actiu de modernitat. L’exposició ressegueix aquest relat fins a la institucionalització de l’avantguarda artística als anys vuitanta i noranta, en un període anomenat postmodernitat, que acompanya el posicionament de Barcelona com a ciutat global. 'Art, dos punts. Barcelona viu l'art contemporani' confronta la ciutat amb la seva vocació d’innovació i experimentació, amb l’esperit de risc i la transversalitat en les arts.

Inauguració: 18 de juliol de 2013.
Dates: Del 18 de juliol de 2013 a 6 de gener de 2014.
Organització i producció: Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.

La nova exposició de la Col·lecció és una experiència pionera que suma sinergies i origina complicitats entre dues institucions de la ciutat. Resultat d’un acord entre el MACBA i la Fundació La Caixa, es presenta per primera vegada una exposició conjunta dels dos centres. Es tracta d’una col·laboració que permet ampliar el conjunt de narracions sobre el passat recent i ens situa en millors condicions per entendre la contemporaneïtat. El visitant que vulgui recórrer la mostra sencera haurà de visitar les sales del Museu d’Art Contemporani de Barcelona i les de CaixaForum.

L’exposició repassa les tensions que han travessat la modernitat i l’avantguarda en un context cultural concret. Barcelona, i per extensió la seva àrea geocultural, han establert un diàleg basculant entre la modernitat transformadora i l’empenta de les avantguardes rupturistes. Una avantguarda, inicialment tímida i esporàdica, que ha anat entrant i sortint de forma continuada, alterant així la consciència pública de la ciutat i la seva representació. El nostre accés a la modernitat ha estat liderat per l’arquitectura, el grafisme, les arts aplicades i l’experimentació poètica.

La mostra es desplega en forma de capítols. Si bé hi ha un subtext cronològic, el relat s’estructura en nuclis temàtics que fan dialogar obres d’avui amb peces i documents del passat (des de finals del segle XIX). Les exposicions universals del 1888 i del 1929 suposen la confrontació de Barcelona amb la modernitat i el naixement de noves facetes artístiques i propostes estètiques trencadores. Són, per tant, el punt d’arrencada d’un relat que ressegueix la dialèctica entre la modernitat i l’avantguarda fins que aquesta última s’institucionalitza en els anys vuitanta i noranta. La formació de la col·lecció de la Fundació La Caixa a principis dels anys vuitanta i la gènesi de les col·leccions públiques d’art contemporani que culminen amb l’obertura del Museu d’Art Contemporani de Barcelona l’any 1995, exemplifiquen de manera clara aquest procés.

S’hi podran veure les obres de Bleda i Rosa, Eric Baudelaire, Marcel Broodthaers, Joan Brossa, Alice Creischer, Dieter Roth, Öyvind Fahlström, Eulàlia Grau, Craigie Horsfield, Hans Haacke, Richard Hamilton, Jenny Holzer, William Kentridge, Muntadas, Joan Rabascall, Xavier Ribas, Antoni Tàpies, Edgardo Antonio Vigo, Oriol Vilanova, Jeff Wall i d’altres.


Continguts relacionats

Activitats

Vídeos

Àudios

Visita a l’exposició "Art, dos punts" a càrrec d'Antònia M. Perelló a les sales de la planta 0 del Museu
Visita a l'exposició "Art, dos punts" a càrrec de Bartomeu Marí a les sales de la planta 1 del museu
Visita a l’exposició "Art, dos punts" a càrrec d'Antònia M. Perelló a les sales de la planta 2 del Museu
FONS ÀUDIO #21. Eric Baudelaire
16.09.2013

Publicacions