Col·lecció MACBA. Itinerari

Qualsevol col·lecció d'art que vulgui ser contemporània ha de deixar de banda les intencions acumulatives i enciclopèdiques, i constituir-se en un espai obert a diverses lectures i múltiples significats. A partir d'aquesta idea, el MACBA va dur a terme l'any 2002 una relectura de la seva col·lecció, amb la voluntat de revertir el caràcter burgès, teleològic i progressiu de la història de l'art que havia marcat bona part del col·leccionisme europeu.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2002
Autor:
Suports:
Pàgines:
216
Il·lustracions:
350
Línia editorial:
Col·lecció MACBA
Disseny:

Disseny de Saura-Torrente, Edicions de l'Eixample

Edicions:
Spa 978-84-89771-00-0
Cat 978-84-89771-99-4
Eng 978-84-89771-01-7