Divendres 9 de març a les 18.30 h, abans de la inauguració de la instal·lació La campana hermètica. Espai per a una antropologia intransferible, Francesc Torres i Antònia M. Perelló xerraran sobre el repte que suposa per al museu la construcció d’una obra d’art a partir d’uns materials no artístics. Posant en evidència la complexitat i la coherència del conjunt de referents vitals, iconogràfics i objectuals que acompanyen l’artista des de fa anys, s’aprofundirà en l’univers crític de la seva obra.
Recordem aquí que el treball de Francesc Torres es troba a mig camí entre les propostes d’aquells artistes que, als anys seixanta, van protagonitzar els primers intents d’elaborar una crítica institucional, i les d’aquells que, ja a la dècada dels vuitanta, van pretendre defugir l’omnipresent mercat de l’art realitzant obres que només eren viables dins l’espai del museu. En aquest marc de pràctiques contemporànies, Torres va ser un dels impulsors de la tipologia artística de la instal·lació multimèdia, precisament en un moment en què l’expressionisme i la nova pintura salvatge s’imposaven arreu. Les instal·lacions de Francesc Torres, properes a l’escultura i que sovint incorporen elements audiovisuals que les farceixen de referències de tot tipus, reflexionen críticament sobre el poder, la política, la violència, la memòria i la cultura del nostre temps.

Foto: Silvia Poch

Programa

DIVENDRES 9 DE MARÇ A LES 18.30 h
Lloc:
Sales del museu

Gratuït. A les 19.30 h s'inagura l'exposició Francesc Torres. La campana hermètica. Espai per a una antropologia intransferible.

Foto: Sílvia Poch


Exposició