Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar

El relat de la família sovint es construeix sobre falses veritats. Com seria un àlbum familiar més d’acord amb el propi jo? Amb aquesta pregunta, la fotògrafa i teòrica de la fotografia Jo Spence va adreçar-se al seu àlbum de família per assajar un nou relat. Partint d’aquelles fotografies que havien quedat desestimades, va elaborar petits textos i va incorporar retalls de premsa per composar, en uns panells on anava enganxant tot aquest material, un relat més d’acord amb la seva vivència del passat i del present. Spence va fer sempre de la fotografia un exercici de rebel·lió i de crítica.

Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar
Més enllà de l'àlbum familiar