Des d’aquesta perspectiva, la seva missió està centrada a investigar i difondre l’art d’avui entre audiències molt àmplies per tal de provocar transformacions socials, fruit de l’empoderament dels visitants i usuaris des de comportaments democràtics,
culturals i educatius intensos.

Entenem el museu com un espai d’acollida on es treballa des de l’hospitalitat com a concepte operatiu, però conscients de les condicions que ens travessen com a subjectes en un context sotmès a tensions socials derivades de la globalització. Considerant el cos social com un agent desestabilitzador, crític i poètic, impulsem pràctiques artístiques que ens conviden a la reflexió, rebutgen l’obvietat i tenen capacitat de crear nous espais comuns que serveixin de laboratori per a una nova ciutadania.


Volem anar més enllà del que és conegut, o acceptat, com a real i possible per endinsar-nos en el terreny del que és probable. A través de la seva activitat, el MACBA fa recerca, investiga i crea un patrimoni material i immaterial. Aquesta visió li dona un caràcter propi i genuí que es completa a través de la transferència de coneixement constant amb la ciutadania. Tot plegat amb la voluntat ferma i decidida d’esdevenir un referent local, nacional i internacional que ens situa a l’avantguarda del discurs i la investigació artística sobre el present a través de l’art.


El MACBA incorpora d’una manera intrínseca la capacitat connectora entre les diverses expressions artístiques, des de l’arquitectura fins a la poesia passant pel disseny, la perfomance, les arts, el cinema o la música, i també la de connectar els artistes amb els públics. El MACBA vol ser un museu on es produeixin i es potenciïn múltiples connectivitats a través de la seva capacitat de teixir llaços cooperatius i complicitats amb els diversos actors de la societat, especialment a través de la dimensió educativa. L’educació és, doncs, un espai en el qual els actes estètics poden configurar l’experiència, crear noves formes de subjectivitat política i convertir cada individu en un agent capaç de construir sentit. Es tracta de considerar l’educació no com una eina instrumental, sinó com un projecte emancipador que busca noves formes de generar coneixement. D’aquesta manera, el MACBA té la capacitat per activar projectes de
recerca educativa a llarg termini que li permetin liderar el discurs sobre educació artística en l’àmbit nacional i internacional, i generar contactes amb centres d’arreu.

La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida