al

Aquesta exposició commemorava el cinquantè aniversari de la creació de la revista Dau al Set (1948-1956), publicació que va aglutinar els esforços d'un grup d'artistes plàstics i de literats per recuperar la tradició de l'avantguarda artística catalana que havia estat brutalment estroncada el 1939. Integraven el grup els pintors Modest Cuixart, Joan Ponç, Joan Josep Tharrats i Antoni Tàpies, el poeta Joan Brossa i el filòsof Arnau Puig. També van publicar escrits a la revista altres personatges afins, com Juan-Eduardo Cirlot, Carlos Edmundo de Ory i Rafael Santos Torroella.

La mostra del MACBA comprenia el període entre 1949 i 1956, anys de les dues úniques exposicions conjuntes que es van celebrar de Dau al Set, les dues a la ciutat de Barcelona: la primera el desembre de 1949 a l'Institut Francès i la segona a l'octubre de 1951 a la Sala Caralt.

Amb motiu de l’exposició, es va reunir un bon nombre de les pintures i escultures que havien format part d'aquelles mostres. També es va dedicar una atenció especial a aquells artistes que havien influït en l'estètica magicista i l'esperit surrealista que va caracteritzar bona part de les creacions del grup: entre d’altres, Victor Brauner, Salvador Dalí, Àngel Ferrant, Paul Klee i Joan Miró. El recorregut es completava amb la presentació de la col·lecció completa de la revista Dau al Set –que havia estat adquirida feia poc pel MACBA– i amb un extens repertori de material documental inèdit vinculat a les activitats del grup.

Aquesta mostra commemorava el 50è aniversari del grup Dau al Set i es va presentar al MACBA coincidint amb les dates en què va tenir lloc la primera exposició conjunta de Modest Cuixart, Joan Ponç i Antoni Tàpies a l´Institut Francès de Barcelona, durant el desembre de 1949. La mostra al MACBA reunia algunes de les obres que varen ser presentades en aquella exposició, així com obres d´artistes com Joan-Josep Tharrats, Joan Brossa, Juan Eduardo Cirlot i Arnau Puig.
L´exposició es completava amb la presentació de la revista Dau al Set, d´un ampli apartat documental i una petita selecció de pintures i escultures dels artistes que, en aquells moments, van constituir importants punts de referència per al grup, com Paul Klee, Joan Miró, Salvador Dalí, Victor Brauner i Angel Ferrant.