al

En el món de la medicina, els tractaments complementaris són aquelles substàncies i pràctiques que no pertanyen a l’àmbit de la clínica, no reconeguts i sovint perseguits. Aquest grup d’estudi i pràctica es proposa tractar un conjunt de temes que travessen l’exposició Anarxiu sida des de perspectives complementàries i en diàleg amb els interessos comuns de les i els participants.

La iniciativa es desenvoluparà entorn de deu sessions a partir de casos, preguntes i reflexions concretes i que puguin ser convocades des de materials diversos (text, documents, vídeo).

Adreçat a persones interessades en temes i conceptes com el VIH avui dia, les polítiques del cos, la salut com a norma, el malestar contemporani, les cures, les vides que importen, el museu i l’arxiu, entre d’altres.

A càrrec de Equipo re: Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés

El diccionari defineix tractament com el conjunt de mitjans que s’empren
per curar o alleujar una malaltia o dolència. Tractament és, així mateix, el procés pel qual es treballen algunes matèries a fi de transformar-les; per exemple, el tractament d’un metall o d’un tèxtil. Tractar també vol dir analitzar o fer servir un tema, i fins i tot comunicar-se o tenir cura d’algú. En medicina, els tractaments complementaris són aquelles substàncies i pràctiques que no pertanyen a l’àmbit de la clínica, no reconeguts i sovint perseguits. En el context de l’Anarxiu sida, el terme tractament apel·la a la possibilitat de dir alguna cosa a través de documents i materials, i a no defugir els possibles «efectes secundaris».

Aquest grup d’estudi i pràctica es proposa com un espai per tractar un conjunt de temes que travessen l’exposició Anarxiu sida des de perspectives complementàries i en diàleg amb els interessos comuns de les i els participants.

El nom del grup d'estudi, «Tractaments complementaris», al·ludeix a un subgrup pertanyent a Act Up Barcelona integrat per persones interessades a participar d’una manera activa en el seu tractament del VIH/sida. Contràriament a la idea que «no hi ha res a fer», el grup integrava perspectives no convencionals respecte a la gestió de la salut, que anaven des de la medicina natural a una visió holística del cos. Les tècniques i sabers que el grup va posar en pràctica incloïen la naturopatia, la digitopuntura, les visualitzacions com a eina de sanació o la nutrició natural.

Aquest grup d’estudi dona continuïtat a iniciatives anteriors de reflexió i debat sobre la gestió política del cos i la seva representació. Aquest va ser el cas de salud/saber/poder (2016), un programa de converses i debat dut a terme en paral·lel a l’exposició Anarchivo sida a Tabakalera, Sant Sebastià. La iniciativa va activar una xarxa d’intercanvi entre formes de coneixement pràctic sobre la gestió política del cos, i es va concretar en debats que anaven des del VIH/sida fins a l’ecologia i l’alimentació, la diversitat funcional, el sistema jurídic i la migració. Bona part dels temes tractats aquí ja apareixien en el programa Políticas del cuerpo desenvolupat per Equipo re el 2011-2012 i que va tenir lloc a Xile, en diverses seus en estreta col·laboració amb grups i espais locals.

La iniciativa es desenvoluparà en deu sessions, del 17 d’octubre al 3 d’abril, i s’articularà a partir de casos, preguntes i reflexions concretes que seran convocades des de materials diversos (text, documents, vídeo).

Cada sessió tindrà començarà amb una proposta de temes i materials plantejats per Equipo re i relacionats amb l’Anarxiu sida, presentats en una dinàmica oberta que permeti incorporar els interessos, les referències i els debats generats per tot el grup. El procediment per registrar les sessions tindrà dos moments i intensitats: a cada sessió anirem fent un exercici d’«apunt de conceptes» de manera col·lectiva, i després s’elaboraran síntesis grupals dels debats i les activitats dutes a terme.

A manera de materialització del total de les deu sessions, es realitzaran quadernets agrupats per temàtiques específiques o una publicació general final que contempli diversos formats narratius (visual i escrit).

Coorganitzat:

L'Internationale. Our Many Europes. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union
 

Our Many Europes és un programa de la confederació europea de museus "L'Internationale" i cofinançat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea. Els membres de L'Internationale (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Moderna Galerija (MG + msum), Ljubljana, Van Abbemuseum, Països Baixos, MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, SALT Research and programs a Istanbul i Ankara, i el Museu Reina Sofia, Madrid) i els seus socis del National College of Art and Design y (NCAD), Dublín i Valand Academy (Gothenburg University) estan presentant més de 40 activitats públiques (conferències, exposicions, tallers) des d'ara fins a maig de 2022.

The Carryng Society "Sabes si… Prospecciones # 700-738", 1997, stills de vídeo, Cortesía de Arteleku – Diputación Foral de Gipuzkoa

Programa

A PARTIR DEL DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
Lloc:
Planta baixa del CED
Preu: Gratuït
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Dates: 7 i 28 de novembre; 12 de desembre; 9 i 30 de gener; 20 de febrer; 13 de març; 3 i 24 d'abril; 8 de maig


Exposició