al

Lectures d'una Col·lecció és un projecte que té per objectiu despertar en els estudiants l’interès per l’art i la societat del seu temps a partir de la Col·lecció MACBA. Concebut com un recurs per ser utilitzat a l’aula abans de visitar el Museu, Lectures d'una Col·lecció posa les bases per començar un debat que després es reprendrà davant les obres que s’exposen a les sales.

Amb el suport d’un CD-ROM interactiu que facilitem al centre per tal que el professorat l’utilitzi segons l’adaptació curricular que cregui convenient per a cada grup escolar, aquest treball previ planteja un itinerari concret a través d’obres de la Col·lecció MACBA. Amb l'actual presentació de la Col·lecció MACBA el recorregut per les sales permetrà fer un salt cronològic cap a peces i actituds artístiques clau en el període que va de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies. Es tracta de debatre en grup punts de vista i opinions, i contrastar-les amb les informacions específiques que proporcionarà l’educador.

Amb el títol “Entre el documental i el gest poètic”,proposem una lectura centrada en els canvis artístics posteriors al final de la Segona Guerra Mundial. En el panorama desolador de la postguerra, l’art buscarà, ja sigui com a necessitat de testimoniar allò que passa (documental) o com a fugida o distanciament de la realitat (gest poètic), possibles sortides i respostes a l’angoixa que caracteritza aquest període.

Visita al MACBA del IES SJB, 2011. Foto: David Campos

Programa

Visita al museu
Horari de les visites: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts)

Podeu sol·licitar el CD-ROM interactiu al vostre Servei Educatiu / Centre de Recursos Pedagògics o bé al MACBA. Envieu un correu a: educacio [at] macba [dot] cat

Préstec gratuït
Durada: el treball proposat en el CD té una durada mínima d'una classe i inclou, a més, propostes de treball per als alumnes i material addicional.


Continguts relacionats

Vídeos

Imatges

Lectures d'una col·lecció