Exercici Neobarroc d’Escriptura Travesti és una acció-ritual que se serveix de la virtualitat per emplaçar-se en la immediatesa i la circulació desenfrenada d’informació; en aquest cas, un escrit-reflexió a través i des del fet travesti com a desencadenant.