Divendres, 22 de juliol de 2022

Escolta expandida

Umbráfono és un projecte d’Enrique del Castillo que consisteix en una performance amb tres lectors òptics capaços de transformar en so els estímuls lluminosos que es projecten sobre unes cèl·lules fotosensibles. Aquests estímuls lluminosos són generats per un feix de llum en passar a través de pel·lícules de cel·luloide que estan dissenyades a partir d’un esquema de relació entre freqüència d’ona de les notes i repetició de formes geomètriques, de manera que es puguin aconseguir sons harmònics, sorolls, textures sonores i atmosferes. Aquest projecte està basat en el sistema de lectura òptica-analògica usat al cinema des de 1919 per interpretar les bandes sonores que formen part de les pel·lícules. Els capçals lectors s’han modificat per poder llegir diverses veus simultànies i funcionar com a instruments independents. Les peces que els conformen han estat dissenyades i fabricades per l’autor, així com les pel·lícules que es fan servir, que són composicions originals sense còpia.

Participant

Enrique del Castillo
Enrique del Castillo durant l'activitat "Umbráfono"