al

EMISSIÓ EN DIRECTE

Neil Smith, desaparegut prematurament el 2012, va tenir una enorme influència en la disciplina geogràfica i en els estudis socials en general pels seus treballs sobre l’avenç del capitalisme global, el desenvolupament desigual i els processos de regeneració i gentrificació urbana. Les seves teoritzacions sobre l’espai com a producte del desenvolupament capitalista i sobre les estratègies del capital en els processos de renovació urbana s’han utilitzat en estudis empírics d’arreu del món. La seva militància i activisme en molt fronts diversos és encara avui un referent de compromís i implicació per als científics socials.

Aquest col·loqui, organitzat per [espaiscritics], pretén posar el treball de Neil Smith al centre de l’atenció dels qui s’interessen per la teoria social urbana. Comptarà amb la presència dels més destacats especialistes internacionals en l’obra i els temes que van caracteritzar la trajectòria de Neil Smith. El col·loqui s’obre a la participació tant d’acadèmics i investigadors universitaris com d’activistes i representants de moviments ciutadans.

El col·loqui coincidirà amb el llançament del volum 6 de la col·lecció «Espacios críticos»
(Icaria Editorial), que dirigeixen Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona) i Núria
Benach (Universitat de Barcelona). Aquest volum, dedicat precisament a Neil Smith, ha estat elaborat pels professors Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel (Universidad de La Laguna).

Activitat organitzada per: [espaiscritics]
Amb l'ajut de: Ministerio de Economía y Competitividad (projecte CSO2013-44665-P) i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (projecte FCT-14-8526).
Amb la col·laboració de: MACBA, Icaria Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya.

Organitza:
Espais Crítics
Amb la col·laboració d':
Icaria Editorial
Amb el suport de:
FECYT
Neil Smith

Programa

14, 15 i 16 DE SETEMBRE DE 2015
Lloc: Auditori Meier.

DILLUNS 14 DE SETEMBRE
De 9 a 13.30 i de 15.30 a 17.15 h: Presentació oral de comunicacions

 

18 h: «Presentació»
Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona) i Núria Benach (Universitat de Barcelona)

18.15 h: «Recordant un amic: Neil Smith a Catalunya»
Maria Dolors Garcia Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona)

18.30 h: «Neil Smith: un projecte geogràfic contra el capitalisme»
Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel (Universidad de La Laguna, Espanya)

19.30 h: «Gentrificació i estigmatització de la classe obrera a la Gran Bretanya de l’austeritat»
Tom Slater (University of Edinburgh, Regne Unit)

DIMARTS 15 DE SETEMBRE
De 9 a 13.30 i de 15.30 a 17.15 h: Presentació oral de comunicacions

 

18 h: «Fer que la teoria de la diferenciació de renda no s’acompleixi»
Eric Clark (Lund University, Suècia)

19 h: «Mals carrers: capital, lluita de classes i ciutat»
Don Mitchell (Syracuse University, Estats Units)

20 h: «Clausura»
Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona) i Núria Benach (Universitat de Barcelona)

DIMECRES 16 DE SETEMBRE, de 10 a 14 h: Itinerari pel Raval

PONENTS CONVIDATS
Eric Clark. Catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de Lund (Suècia) des de 1998. Les seves investigacions s’han centrat en l’economia política de l’espai i en els processos de canvi social, especialment en el paper de la renda del sòl en els processos de gentrificació, apropiació i acumulació per despossessió. Ha publicat nombrosos treballs teòrics i aplicats sobre la teoria de la diferenciació de la renda.

Luz Marina García Herrera. Catedràtica a la Universidad de La Laguna. Va cursar el doctorat a la Johns Hopkins University de Baltimore (Estats Units), on va conèixer Neil Smith i es va interessar pel tema de la gentrificació. La seva recerca se centra en la producció de l’espai urbà i les seves implicacions socials i polítiques, i en els espais públics urbans. Coautora, amb Fernando Sabaté Bel, de Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual (Icaria, 2015).

Maria Dolors Garcia Ramon. Catedràtica emèrita de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. És autora de nombrosos treballs sobre el pensament geogràfic i la dimensió de gènere en geografia. Ha coeditat, entre d’altres, Women of the European Union: the Politics of Work and Daily Life (1996) i Espacios públicos, género y diversidad (2014).

Don Mitchell. Distinguished Professor a la Syracuse University (Estats Units). Ha publicat
una gran quantitat de llibres i articles sobre la producció i el significat del paisatge i dels
espais públics i sobre les teories de la cultura. En tant que estudiant seu, va conèixer estretament Neil Smith; després de la seva mort, és el responsable del seu llegat intel·lectual. Autor de Cultural Geography: A Critical Introduction (2000) i The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space (2003).

Fernando Sabaté Bel. Professor a la Universidad de la Laguna i activista sociopolític.
Interessat en la geografia historicocultural i en els processos de transformació dels espais rurals vernaculars. És autor de diverses obres sobre planejament urbà i participació ciutadana. Coautor, amb Luz Marina García Herrera, de Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual (Icaria, 2015).

Tom Slater. Professor de geografia urbana a la University of Edinburgh (Regne Unit). És
autor de valuosos treballs sobre gentrificació, desigualtats urbanes, estigmatització territorial i polítiques urbanes. Seguidor de les propostes teòriques de Neil Smith, ha coeditat els volums Gentrification (2008) i The Gentrification Reader (2010).