On Subjectivity, Muntadas

La instal·lació de Muntadas està composta per una multiplicitat de materials: entre d’altres, 18 panells amb 165 sobres de correu aeri enfundats en bosses de polietilè. Abans de la mostra actual de la Col·lecció, es van dur a terme tasques de conservació-restauració d’aquests panells. 

Després de nombroses exposicions i causa de l’envelliment natural del material, les fundes de plàstic mostraven deterioraments que n’impedien l’exhibició. A més, la degradació del polietilè afectava la conservació dels suports de paper. 

La subjecció dels sobres mitjançant cinta autoadhesiva de doble cara en perjudicava greument la conservació, de manera que tant les fundes de polietilè com les cintes autoadhesives s’havien de substituir. Originalment els sobres s’havien de mostrar suspesos en l’aire mitjançant un plàstic d’ús corrent amb el propòsit de conferir a la instal·lació un aspecte de lleugeresa i senzillesa. Treballant conjuntament amb l’artista, vam trobar una solució que donava resposta a les necessitats estètiques i també a les conservatives de l’obra. 

Es va decidir subjectar els sobres en cartrons de conservació de tonalitat mimètica amb les parets del museu i enfundar-los de nou amb bosses de polietilè. Aquestes fundes se substituiran al final de cada mostra. D’altra banda, l’aportació dels nous suports de cartró de conservació facilita la preservació i la manipulació de la peça, alhora que minimitza l’impacte dels danys derivats del sistema de presentació. 

Saber més sobre l'obra

Fotografía general de la instalación de la obra. Foto:  Alba Clavell
Fotografía de detalle de las alteraciones presentes en la obra. Foto: Alba Clavell
Fotografia anterior a la intervenció d’un dels plafons. Foto: Alba Clavell