Conservació preventiva

Empleado del museo trabajando con una tablet sobre una obra

Una de les principals tasques del museu és conservar el patrimoni per a les generacions futures i fer-lo accessible al públic. Per aquest motiu, es du a terme un programa de conservació preventiva que forma part de la feina quotidiana i que permet presentar les col·leccions tal com finalment les aprecia el visitant. 

La conservació preventiva constitueix un treball interdisciplinari de tot l’equip del museu, que comença en el moment en què es planifica el transport de l’obra al museu i inclou totes les accions que, directament o indirectament, allarguen la vida de la Col·lecció, respecten la integritat de l’obra i permeten accedir-hi. 

Amb la seva participació en el projecte Preventive Conservation 2, el 1999 el MACBA va adoptar un pla d’implementació i sensibilització sobre la conservació preventiva que ara ja forma part dels protocols habituals d’actuació del museu. 

Tan bon punt una obra ingressa al museu, es fa un informe del seu estat de conservació, acompanyat d’una detallada documentació fotogràfica i on s’indica si cal o no dur a terme una intervenció de condicionament o de conservació-restauració . Així mateix, s’estableixen les condicions mediambientals, d’emmagatzematge i de presentació que requereix l’obra. 

Processos de conservació-restauració

La incorporació en la producció artística de materials industrials com plàstics, objectes d’ús domèstic, fins i tot aliments que podríem trobar a taula, de vegades combinats amb tècniques artístiques més habituals, confereix a l’art contemporani una certa fragilitat. A més, els nous mitjans d’expressió com la fotografia, el film, el vídeo i els mitjans digitals han significat un nou repte per a la conservació-restauració, ja que a més de salvaguardar els materials, cal trobar la manera idònia perquè l’obra sigui reproduïble al llarg del temps. 

Així, en els casos en què cal actuar, s’executen les intervencions de conservació-restauració necessàries d’acord amb els preceptes de respecte per la integritat de l’obra i de mínima intervenció. Aquestes intervencions les duen a terme els especialistes en objecte-instal·lació, bidimensional, paper i material d’arxiu, així com en media art o art dels nous mitjans. Tanmateix, a causa de la gran diversitat de característiques morfològiques i constitutives que presenten les obres d’art contemporani, sovint l’estudi i la realització d’una intervenció requereix la participació d’especialistes diversos, fins i tot aliens al camp de la conservació. 

Abans de qualsevol intervenció, és imprescindible fer un estudi exhaustiu de l’obra i del treball de l’artista. Cal remarcar que el diàleg amb l’artista –o, en la seva absència, amb la persona més propera al seu treball– constitueix una font d’informació essencial per al conservador-restaurador d’art contemporani. 

Estudis de cas

El MACBA compta amb conservadors-restauradors que cobreixen les especialitats de pintura, escultura, instal·lació, obra sobre paper, material gràfic i d’arxiu i media art. Però sovint, les característiques intrínseques de les obres obliguen a dur a terme processos de conservació-restauració en col·laboració amb especialistes en altres àrees, com per exemple l’enginyeria, la robòtica, la biologia, la química o els mitjans de reproducció audiovisuals.


Digitalizació

El Repositori Digital té com a objectiu la preservació, gestió i difusió del fons digital del MACBA, que inclou fotografies, enregistraments audiovisuals i sonors, materials gràfics i documents, tant nascuts digitals com digitalitzats per motius de preservació i accessibilitat. Està en constant creixement gràcies al procés de digitalització d’obres i documents d’origen analògic, a les noves adquisicions i a la mateixa activitat del museu que genera nous continguts. El Repositori Digital permet d’accedir en línia a una part dels continguts del fons artístic i documental del MACBA. Per accedir a la totalitat dels continguts del Repositori Digital, pots visitar la Biblioteca del MACBA. 

Explora el Repositori MACBA