L’obra Mar negro, de l’artista Carlos Aires, va arribar al MACBA l’any 2015. Es tracta d’un terra construït amb llistons de fusta pintats amb diferents colors i col·locats en forma d’espiga.

L’origen de l’obra parteix de la visió del lloc que va tenir l’artista: un cementiri de cayucos i pasteres a les costes de Cadis i de les seves fustes podrint-se a l’aigua. Per a Carlos Aires, l’aspecte dels taulons i el seu estat de deteriorament són bàsics per a la peça. Aquí és on es troba principalment el repte de la conservació d’aquesta obra.

Els taulons de fusta es van treure directament de les embarcacions negades d’aigua i posteriorment tallades per fer-ne l’entramat. Els llistons van ser fumigats pel mateix artista en un principi. 

Imatge de l'obra de Carlos Aires

Vista general de la instal·lació. Foto: Alejandro Castro. 

En arribar al museu es van detectar dos problemes endèmics en l’obra. Un d’ells afectava directament la conservació dels materials i era un important atac de xilòfags al suport de fusta per les condicions a què havia estat exposat. Per altra banda, ens vam trobar amb què per evitar el deteriorament de l’obra en cada muntatge i desmuntatge s’havia de replantejar el sistema d’emmagatzematge i instal·lació, una intervenció de conservació preventiva.

Per eradicar el deteriorament biològic es va optar per un procés de xoc tèrmic, que és un tractament de les fustes en una cambra hermètica, on es disminueix la temperatura fins al grau de congelació. A més, es manté sempre una humitat relativa constant perquè no afecti negativament el suport.

Estudi de conservació Mar negro de Carlos Aires 2

Esquema general dels planells que componen la instal·lació.

Cal especificar que l’obra, en origen, estava totalment desmuntada. Per una banda, els 16 plafons de DM que conformen la base i, per altra, els llistons solts que s’havien de col·locar un per un per elaborar el disseny en forma d’espiga.

Pel que fa a la millora de l’emmagatzematge i el muntatge es van dissenyar caixes específiques amb safates extraïbles que guardessin cada plafó muntat amb els seus llistons. Dels 16 plafons que componen la instal·lació se’n van construir 4 caixes.

Estudi de conservació

Caixa dissenyada amb el sistema de safates extraïbles. Foto: Xavier Rossell.

Estudi de conservació

Sistema d’unió dels planells i els llistons anomenats peces d’unió. Foto: Alejandro Castro.

Estudi de conservació

Sistema d’unió dels planells i els llistons anomenats peces d’unió. Foto: Alejandro Castro.

Estudi de conservació

Sistema d’unió dels planells i els llistons anomenats peces d’unió. Foto: Alejandro Castro.

Estudi de conservació

Sistema d’unió dels planells i els llistons anomenats peces d’unió. Foto: Alejandro Castro.

Mar negre

Sistema d’unió dels planells i els llistons anomenats peces d’unió. Foto: Alejandro Castro.

Seguint la voluntat de l’artista, les intervencions que es fan des del Departament de Conservació-Restauració són principalment actuacions de conservació preventiva.

Saber més sobre l'obra