El compositor americà John Cage (1912-1992) va redefinir una pràctica radical de composició musical «experimental» que no sols va canviar el curs de la música i la dansa modernes, sinó que va configurar un nou horitzó per a l’art de la darreria del segle XX. Nascut a Los Angeles, Cage es va traslladar a Nova York a principi dels anys quaranta, va actuar en nombroses ocasions a Europa durant els cinquanta i es va fer un nom internacional a força de qüestionar contínuament les convencions de la música. La carrera de Cage, que es va allargar més de cinquanta anys, va donar lloc a nombroses innovacions formals, estructurals, temporals i tecnològiques que han esdevingut pedres angulars de la consciència contemporània.

La trajectòria de Cage es desplega dècada rere dècada: de la música de percussió (anys trenta) a les composicions per a «piano preparat» (anys quaranta), l’aleatorietat i la indeterminació (anys cinquanta), les noves tecnologies (dels seixanta en endavant), fins arribar a la temàtica política que va informar les obres de les últimes dècades de la seva vida.

Visita l'exposició de Col·lecció