MACBA. El museu pren forma. Memòria d'activitats 1995-1996 (any inaugural)

Els antecedents de l'actual Museu d'Art Contemporani de Barcelona es remunten a 1959, quan el crític d’art Alexandre Cirici Pellicer va defensar la necessitat de crear un museu d’art contemporani a Barcelona, fins a culminar amb la inauguració oficial del MACBA el 28 de novembre de 1995.
Aquest volum repassa tota aquesta història fins el 1996. Inclou una cronologia, estat de la Col·lecció, adquisicions, exposicions, activitats, serveis, publicacions, dades econòmiques i visitants d'aquell moment.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1996
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
95
Il·lustracions:
140
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Jordi Mestres

Edicions:
Cat/Eng/Spa 84-89771-75-8