D’acord amb els estatuts vigents, el MACBA com a consorci té per objecte:

  • La gestió del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a institució dedicada a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial a l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya.
  • La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l’art contemporani.
  • L’estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a espai per gaudir de l’art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l’educació de les persones a través de l’art per desenvolupar el seu esperit crític.

Entitats del Consorci MACBA

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Cultura
Fundació MACBA

Consell general

Presidenta

Excma. Sra. Ada Colau Ballano

Vicepresidenta primera

Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives *

Vicepresident segon

Sr. Javier García Fernández

Vicepresidenta tercera

Sra. Ainhoa Grandes Massa *

Vocals

Ajuntament de Barcelona 

Im. Sr. Joan Subirats Humet * (president Comissió Delegada)

Im. Sr. Jordi Rabassa Massons

Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol *

Sra. Marta Clari Padrós *

Sra. Mònica Mateos Guerrero*

Sr. Carles Vicente Guitart *

Sr. Daniel Granados Ginés

VACANT

Sra. Pilar Conesa Santamaría

Vocals

Generalitat de Catalunya

Sr. Francesc Vilaró i Casalinas *

Sra. Elsa Ibar Torras *

Sra. Àngels Ponsa i Roca

Sr. Joan Anton Maragall i Garriga

Sra. Ana Vallés Blasco

Vocals

Fundació MACBA

Sra. Elena Calderón de Oya

Sra. Marta Uriach Torelló

Sr. Max de Esteban Ferrer *

Sr. Alfonso Líbano Daurella

Sr. Artur Carulla Font *

Vocals

Ministeri de Cultura

Sr. Román Fernández-Baca Casares

Sra. Begoña Torres González **

Interventors

Sr. Antonio Muñoz Juncosa *

Sr. Jesús Carrero López *

Sra. Montse Tintó Gimbernat *

Secretaria

Sra. Montserrat Oriol i Bellot *

(*) Membres del Consell General i de la Comissió Delegada

(**) Membres únicament de la Comissió Delegada


La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida