D’acord amb els estatuts vigents, el MACBA com a consorci té per objecte:

  • La gestió del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a institució dedicada a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial a l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya.
  • La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l’art contemporani.
  • L’estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a espai per gaudir de l’art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l’educació de les persones a través de l’art per desenvolupar el seu esperit crític.

Entitats del Consorci MACBA

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Cultura
Fundació MACBA

Consell general

Presidenta

Excma. Sra. Ada Colau Ballano

Vicepresidenta primera

Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez *

Vicepresident segon

Sr. Javier García Fernández

Vicepresidenta tercera

Sra. Ainhoa Grandes Massa *

Vocals

Ajuntament de Barcelona 

Im. Sr. Jordi Martí Grau *

Im. Sr. Jordi Rabassa Massons

Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol *

Sra. Marta Clari Padrós *

Sra. Mònica Mateos Guerrero*

Sr. Carles Vicente Guitart *

Sr. Daniel Granados Ginés

Sr. Francesc Torres Iturroiz

Sra. Pilar Conesa Santamaría

Vocals

Generalitat de Catalunya

Sr. Jordi Foz i Dalmau *

Sra. Elsa Ibar Torras *

Sr. Josep Vives i Gràcia

Sr. Joan Anton Maragall i Garriga

Sra. Ana Vallés Blasco

Vocals

Fundació MACBA

Sra. Elena Calderón de Oya

Sra. Marta Uriach Torelló

Sr. Max de Esteban Ferrer *

Sr. Alfonso Líbano Daurella

Sr. Artur Carulla Font *

Vocals

Ministeri de Cultura

Sra. María Dolores Jiménez-Blanco

Sr. Joan Francesc Marco **

Interventors

Sr. Antonio Muñoz Juncosa *

Sr. Jesús Carrero López *

Sra. Maite Pérez Vicente *

Secretària

Sra. Montserrat Oriol i Bellot *

(*) Membres del Consell General i de la Comissió Delegada

(**) Membres únicament de la Comissió Delegada


Quan treballo, no penso en l’art. Miro de pensar en la vida.
Jean-Michel Basquiat