De 21 de juny de 2024 al 12 de gener 2025

Aquest projecte fotogràfic sobre la Barcelona actual, vista des dels barris perifèrics sorgits de l’onada migratòria de la postguerra, s’inscriu en una tradició local de projectes fotogràfics sobre processos urbans des del període olímpic. Una tradició crítica i ciutadana, que entén la fotografia com un contradiscurs de la publicitat.

La perifèria ha estat històricament el territori de més innovació de la ciutat, on es manifesten les tendències emergents. Per això un projecte sobre la perifèria actual és, en certa mesura, una prospectiva sobre l’evolució de Barcelona durant els pròxims anys i s’ofereix com a document significatiu de la ciutat a la dècada actual.

Històricament, els barris perifèrics de Barcelona proliferen en dues zones geogràficament oposades: la zona nord i nord-oest, del Besòs i la línia de muntanya de Collserola, i la zona sud o sud-est, amb els barris del centre històric del Raval, el Gòtic i de la part del darrere de Montjuïc, a tocar de la zona del port i la Zona franca.

El projecte inclou un total de tretze encàrrecs, alguns de caràcter transversal que travessen uns quants barris, i d’altres de caràcter molt específic que es plantegen com a casos d’estudi. També es combinen diferents enfocaments en els encàrrecs, uns més topogràfics, d’altres més socials. Tot i que aquest és un projecte eminentment fotogràfic, inclou alguns encàrrecs audiovisuals en format cinema o vídeo:

 • Besòs. Gilbert Fastenaekens
 • Línia de muntanya, entre Collserola i la Ronda de Dalt. Manolo Laguillo
 • La memòria del moviment veïnal de Nou Barris i el sorgiment dels nous moviments socials en el pas al segle XXI. Pilar Monsell
 • El Rec Comtal i el sistema de l’aigua a la ciutat. Jorge Yeregui
 • L’entorn de la zona de conreus de la Ponderosa a Vallbona. José Luis Guerín
 • El Centre d’Atenció Sociosanitària (CAS) Baluard, la sala de venopunció del Raval. Laia Abril
 • El Carmel: monument a Últimas tardes con Teresa. Jeff Wall
 • Turó de la Rovira. Una microarqueologia de la ciutat. Bleda & Rosa
 • Les Cases Barates. Gregori Civera
 • Escena flamenca emergent a Nou Barris. Pedro G. Romero
 • Parc i perifèria, els contraforts de Montjuïc al Poble-sec. Mabel Palacín
 • Teixir somnis. Taller de costura amb dones refugiades afganeses al Raval. Martha Rosler, Raquel Friera, Creadoness
 • La Marina, d’última perifèria a una anticipació del futur. Carmen Secanella

Els criteris de la selecció han estat: paritat de gènere, equilibri entre artistes locals i no locals, espanyols i internacionals, edats i generacions diverses, que tinguin una feina feta a Barcelona o un vincle amb la ciutat, que siguin artistes amb activitat rellevant dins de les tradicions documentals i que hi hagi un encaix entre l’encàrrec i les trajectòries dels artistes.

Comissariada per

Jorge Ribalta

Artistes
Laia Abril, Bleda & Rosa, Gregori Civera, Gilbert Fastenaekens, José Luis Guerín, Manolo Laguillo, Pilar Monsell, Mabel Palacín, Pedro G. Romero, Martha Rosler/Raquel Friera/Creadoness, Carmen Secanella, Jeff Wall, Jorge Yeregui.