Albert Serra "Singularity", 2015

Dilluns, 18 de maig de 2020

L’obra Singularity, del cineasta Albert Serra, estrenarà el cicle «Pantalla oberta. Obres de la Col·lecció MACBA»*. A Singularity, obra presentada al pavelló català de la Biennal de Venècia del 2015, Albert Serra va generar una projecció d’una gran complexitat temàtica i formal que el visitant recorria segons el seu propi criteri. Un viatge visual de llarga durada que, a través dels entorns foscos de la mineria i la prostitució, aborda la noció de «singularitat». Un terme procedent de la matemàtica que, en mans del cineasta, li serveix per repensar la relació contemporània dels humans amb les màquines i la mateixa idea de civilització. Com en el cinema de Serra, a la manca d’un relat tancat i la lentitud de les escenes cal sumar-hi la bellesa atmosfèrica de les imatges, la ironia i l’element misteri. En aquesta primera presentació de l’obra al MACBA, es publicarà la introducció o «la primera pantalla», com diu el mateix artista, acompanyada dels comentaris del cineasta enregistrats per a aquesta ocasió.

L'artista Albert Serra ens presenta la seva obra "Singularity"
Pel·lícula disponible en obert durant tot el dia 18 de maig
Pel·lícula disponible en obert durant tot el dia 18 de maig
Entrar en un museu és una cosa que comença a casa, en un avió, en un tuit
Mark Wigley