al

Coordinat per Martí Peran

Des de la crítica, atès que representa la primera edició del Taller, s'ofereix amb la voluntat d'organitzar de forma panoràmica tots els fronts que afecten a l'exercici de la crítica d'art. En aquest sentit, al costat d'una descripció del cos teòric del tema, es plantejaran com a àrees de reflexió qüestions puntuals com ara la funció de la crítica, els seus instruments, les seves plataformes, els seus recursos, els seus objectes i les seves relacions amb d'altres agents de l'àmbit cultural i social. Cadascun dels temes serà introduït de la mà de professionals que aportaran els seu parer i la seva experiència. En una altra perspectiva, el taller vol accentuar la seva dimensió experimental i pràctica, de manera que totes les idees sorgides en el tractament teòric del tema derivin en el desenvolupament de d'uns exercicis de crítica entorn de l'actualitat artística de la ciutat i de la pròpia Col·l ecció del Museu.

Martí Peran és professor de Teoria de l'Art a la Universitat de Barcelona.


Programa

Participants

Pilar Bonet, professora de Crítica d'Art. Departament de Història de l'Art a la Universitat deBarcelona

José Luís Brea, crític d'Art, comissari i professor de la facultat de Belles Arts de la Universidad de Castilla-La Mancha

Manel Clot, crític d'art, curador independent i professor

José Miguel Cortés, director de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló

Núria Enguita, directora de la Fundació Tàpies de Barcelona
Neus Miró, critic d'art i comissària d'exposicions

José Luís Pardo, professor de Filosofia a la Universidad Complutense de Madrid

Glòria Picazo, crític d'art i comissària d'exposicions

Josep Quetglas, catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de la UPC

Josep Torrell, crític de cinema