Publicat per Eumo Editorial i Cafè Central (col.lecció "Jardins de Samarcanda")

Amb la improvisació, la paradoxa i la llibertat creativa com a mètode de treball, la poesia de Rossell progressa a través d'un micromon de personatges --tipus i contratipusque poden ser Lacan, de Kooning o Cage, o bé l'home del sac o un ballarí de tangos—revelador d'històries essencials, absurdes o conceptuals, impregnades d'una llengua feta amb expressions populars i lèxic ponentí.

En aquest llibre els lectors trobaran poemes formals escrits en italià, diàlegs amb ningú o micropeces parateatrals; tot un repertori gestual que ens atansa al misteri de la poesia:

El cor no l'ha vist mai ningú
Com la ratlla del cul
Els espills mai no donen la cara

A l'acte de presentació participaran, a través de microponències, entre d'altres: Juan Antonio Masoliver, Carles Andreu, Joaquim Sala-Sanahuja, Sonia Hernández, Teresa Grandas, Josep-Ramon Bach, Joaquim Pibernat, Andreu Clapés, Matthew Tree, Carles Maria Sanuy, Yamamoto, Lilyana Petrova, André Chêdas, Antoni Clapés, i etcètera.

Participant

Teresa Grandas

Programa

Dimarts 26 d'octubre a les 19:30 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 481 79 24
programespublics [at] macba [dot] cat