al

L’Hemisferi Dret és la part del nostre cervell encarregada de gestionar les emocions, i a partir d’ara també serà una nova manera d’explorar la Col·lecció MACBA.

L’Hemisferi Dret - Recorreguts emocionals per la Col·lecció MACBA proposa una visita diferent que es construeix a partir de les reaccions de l’alumnat davant les obres, ja siguin d’atracció, d’indiferència, de curiositat o de rebuig. En aquest sentit, el paper de l’educador queda en un pla secundari i són els mateixos alumnes els qui trien les peces que formaran part del recorregut. La selecció d’obres de la visita no ve donada pel museu, sinó que respon a l’experiència estètica i emocional del directe.

Com a projecte, L’Hemisferi Dret és un recurs transversal a tot el currículum escolar que pren l’experiència artística com a eina de reflexió per conèixer i valorar la realitat del món contemporani. Es treballa en dues fases: la primera té lloc a l’aula, amb el suport d’un material adreçat especialment al professorat amb recursos pensats per generar els diàlegs i les activitats proposades. La segona fase comprèn la visita al museu, on els joves tindran l’ocasió de confrontar-se directament amb les obres de la Col·lecció MACBA.

L’Hemisferi Dret és un projecte per al MACBA creat pel comissari independent David Armengol, el col·lectiu Avalancha i l’artista Jordi Ferreiro, i consta de diverses càpsules individuals de caràcter monogràfic.

CÀPSULA 1: Gordon Matta-Clark
#arquitectura
Treballa amb els conceptes d’arquitectura, espai, cos i ruïna a través de l’obra de Gordon Matta-Clark, que es defineix com a «anarquitecte». L’artista intervenia en edificis ja existents seccionant-los, tallant-ne parts o fent formes geomètriques que en modificaven l’estructura. L’objectiu de la pràctica és aproximar-se amb rigor als procediments artístics de Matta-Clark des d’una activitat grupal pensada per intervenir físicament en l’espai de l’aula.
Guia Matta-Clark

CÀPSULA 2: Esther Ferrer
#cos
Està centrada en el treball d’Esther Ferrer, una artista clau en la concepció de la performance, el treball corporal i les relacions emocionals entre l’individu i el lloc. La pràctica pren com a punt de partida el cos i el mobiliari impersonal de l’aula per generar experiències en primera persona, a partir de les quals investigarem la nostra relació amb els altres. Es potenciarà el treball col·lectiu i reflexiu, amb moments d’intensitat màxima en els quals podrem manifestar amb total llibertat allò que som per compartir-ho amb els altres.
Guia Esther Ferrer

CÀPSULA 3: Miralda
#happening
Aquesta càpsula ens descobreix el treball de Miralda, artista que es serveix del happening, l’art de l’esdeveniment i el ritual col·lectiu per portar la pràctica artística a l’espai públic. El color i els aliments prenen una importància cabdal en la seva obra. Per a l’activitat pràctica es convida a participar en una acció de creació col·lectiva amb l’objectiu de fer visibles els lligams que generen el concepte de comunitat dintre de l’aula. Com que entenem l’art com un procés, i no com un resultat tancat, donem més importància a l’aspecte vivencial i experimental de la proposta que no pas al resultat formal final.
Guia Miralda

Visita de l'IES Miquel Biada de Mataró, 2013. Foto: Miquel Coll

Programa

DE DILLUNS A DIVENDRES, AL MATÍ I LA TARDA (EXCEPTE DIMARTS)
Lloc: Sales del museu
Durada de l’activitat: 90 min
Preu: 80 € / Grup classe

PRÉSTEC MATERIAL
Per poder disposar del material, l’heu de sol·licitar directament al MACBA. Préstec gratuït

VISITA AL MUSEU
Càpsula 1: activitat lligada a la Col·lecció MACBA 31.
Càpsula 2: activitat lligada a la Col·lecció MACBA 31.
Càpsula 3: activitat lligada a l’exposició Miralda. MADEINUSA

Telèfon d’atenció per a grups i programes educatius 93 412 14 13
educacio [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Imatges

L’hemisferi dret
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer