Amb uns coneixements molt bàsics de programació, la plataforma Arduino permet, mitjançant tot tipus de sensors, llegir dades del nostre ambient, com ara la temperatura o la lluminositat, i utilitzar-les per controlar motors, llums o el nostre propi ordinador.

www.fablabbcn.org

Habitació 1418

Programa

DISSABTE 3 DE MAIG DE 17 A 22 h