Amb uns coneixements molt bàsics de programació, la plataforma Arduino permet, mitjançant tot tipus de sensors, llegir dades del nostre ambient, com ara la temperatura o la lluminositat, i utilitzar-les per controlar motors, llums o el nostre propi ordinador. Més informació a: http://www.habitacio1418.org

www.fablabbcn.org

Habitació 1418

Programa

DISSABTE 3 DE MAIG DE 17 A 22 h
Telèfon d'atenció per a grups i programes educatius: 93 412 14 13
educacio [at] macba [dot] cat ( )
Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí