al

Escoltar converses, històries, el diumenge al matí, sota un arbre palosanto, històries de gent que va perdre la guerra, de fragilitats, de pèrdues i records, on la memòria personal i col·lectiva, la història i la creació artística han acabat formant un lloc. L’experiència viscuda personal, fràgil, l’experiència transmesa de generació en generació, han forjat un sentiment del passat i d’expectativa de futur, una experiència mitjançada a través de la consciència cultural, un món de resistència on perdura el coneixement que està en perill.

I tot això no ho he sabut fins fa molt poc.
Aquest taller pren com a punt de partida els conceptes de memòria, lloc i utopia per treballar amb altres maneres de classificar i comprendre la realitat. Des de la intuïció com a forma de coneixement, jugarem amb la noció d'arxiu per crear un pensament-imatge : palimpsest de realitats amb un recull de connexions de cites d’imatges fixes, d’imatges en moviment, de textos, sons, apropiacions, transtextualitats. Com es constitueix una imatge? Utilitzarem una metàfora de la indústria tèxtil: la barreja de diferents matèries, superposades en capes, per poder fer la producció del fil i per poder-lo teixir, «teixir realitats». Barrejar com una manera de treballar i de pensar: mesclar, unir coses diverses perquè formin un tot.

Francesc Abad

Programa

DIMECRES 24 I 31 DE GENER, DE 18 A 20.30 h
Lloc:
Espai Taller